Ens trobaràs també a les xarxes socials Facebook i Instgram

Cursos de serigrafia

Els nostres cursos de serigrafia estan enfocats a grups reduïts, entre 5 i 10 persones, per poder oferir un tracte proper i adequat a cada alumne. Cada curs consta d’una petita part teòrica i una part pràctica més extensa. Abans de posar-nos a treballar amb tots els materials cal fer una petita explicació de tot el procés, maquinaria i eines que utilitzarem.

Existeix la possibilitat de realitzar cursos personalitzats, enfocats a resoldre les necessitats de cada alumne. No dubtis en consultar-nos, estarem encantats de resoldre els teus dubtes

OBJECTIUS DEL CURS.

L’objectiu d’aquest workshop és que l’alumne obtingui uns coneixements tant teòrics com pràctics de tot el procés serigràfic per dotar a l’alumne de l’autonomia necessària per que ell mateix pugui estampar els seus pròpis dissenys a través de les eines i mecanismes que explicarem.

La teoria està enfocada no només a la tècnica de la serigrafia en concret, sinó també a dotar l’alumne dels co- neixements per poder construir-se el seu propi taller a casa seva. Per aquest motiu la pràctica es realitza amb materials i maquinaria que ells podran aconseguir sense necessitat d’una gran infraestructura ni despessa de diners. La nostra idea és que al finalitzar el curs tinguis la capacitat per a realitzar els seus propis projectes d`estampació.

ESTRUCTURA DEL CURS DE SERIGRAFIA.

El curs s’estructura en dues parts, una teòrica i una part pràctica.Primer de tot farem una petita explicació teòrica de tot el procés, maquinaria i materials que utilitzarem, com poden ser les pantalles, tintes, rasquetes etc. com la maquinaria i com construir-la i els passos a seguir per poder començar a treballar la serigrafia.

Conceptes a explicar.

-Preparació de negatius. Com treballar els fotolits de manera manual o bé digitalitzant una imatge treballa- da amb l’ordinador. Explicarem quines característiques ha de reunir un fotolit per tal de poder treballar-lo correctament i que ens proporcioni un resultat excelent.

-Emulsionat de pantalles: Es farà una explicació dels diferents tipus d’emulsions, com emulsionar les pantalles correctament i el seu assecat.

-Insolat/Neteja i revelat de les pantalles. S’explicarà el procés de com s’insola una pantalla i com es revela i ex- plicarem com construir-te una insoladora a casa tva sense necessitar grans infraestructures i que ens servira per poder compendre millor aquesta part del procés . S’explicarà també com fer les proves de temps per una futura insoladora.

-Estampació i curat de les tintes. Explicarem les diferents tintes que es poden utilitzar, ja siguin base aigua o base dissolvent i els additius corresponents per d’obtenir la millor tria de tintes segons el projecte a realitzar.

-Suports: En aquest apartata veurem els diferent suports en que podem aplicar la serigrafia, així com la fila- tura de malla adequada per cada superfície i tinta

Un cop s’ha fet tota l’explicació teòrica, l’alumne aplicarà els coneixements teòrics en una pràctica que consis- teix en realitzar tot el procés de la serigrafia acabant amb l’estampació tèxtil o en paper d’algun disseny prèvia- ment acordat.

Aquest workshop esta pensat per un grup reduït de 5 persones per cobrir les necessitats de cada alumne. El curs consta de 5 h i el preu es de 75€ material inclòs.